Анотация

Бакалавърската степен по "Медицинска биология" включва обучение както по основни биологични дисциплини, така и по дисциплини с медицинско направление. Завършилите тази специалност са експерти по биология на човешкото тяло и протичащите биологични процеси на клетъчно и молекулярно ниво. Тяхната задача е да разширят познанията за механизмите, лежащи в основата на широко разпространени заболявания (тумори, алергии, сърдечно-съдови, автоимунни и невродегенеративни заболявания), с цел разработване на нови методи за диагностика и лечение. Ключов приоритет е внедряване на научните открития в медицинската практика и разпространението на тези познания сред широката общественост.

Реализация

Завършилите бакалаври от специалност "Медицинска биология" ще могат да намерят реализация, като квалифицирани професионалисти, които да организират и провеждат лабораторни и експериментални медицински изследвания в академични научни звена и институти, биофармацевтичната индустрия или в обществения сектор. Учебните планове и програми са съобразени с европейските стандарти, поради което съществува възможност и за реализация в чужбина.

Кандидатстване

Кандидатите трябва да са завършили средно образование и успешно да са положили матура и/или кандидатстудентски конкурсен изпит по биология.

Балообразуване:

Максималният бал е 36. Взима се един път оценката по биология от дипломата за средно образование и пет пъти една от следните оценки:

  • Матура по биология
  • Предварителен кандидатстудентски изпит
  • Редовен кандидатстудентски изпит

»»»Научи повече«««

View YouTube Video Clip