« Back

Зоология на гръбначните

Във връзка с международната конференция по случай 50 години катедра "Зоология", другата седмица (08-14 Октомври 2012) се отменя лекцията и упражненията по Зоология на гръбначните за IIкурс.