« Back

Изпитна сесия (януари-февруари 2013)

I курс

Дисциплина Преподавател Дата Час Зала
Медицинска зоология 1част Доц. Стоянова 25.01 11:30 15ауд.
Фармацевтична ботаника 1част Доц. Димитрова 08.02 09:00 15ауд.
Клетъчна биология Проф. Джамбазов 02.02 09:00 14ауд.
Биоорганична химия Гл. ас. Бозов 15.02 09:00 16ауд.

 

II курс

Дисциплина Преподавател Дата Час Зала
Фармацевтична ботаника IIч. проф. д-р Румен Младенов 25.01.13 10:00 6с.з.
Обща генетика проф. д-р Евгения Иванова 01.02.13 08:30 3с.з.
Медицинска зоология IIч. доц. д-р Ценка Часовникарова 07.02.13 08:30 2с.з.
Медицинска биохимия доц. д-р Илия Илиев 15.02.13 14:00 14ауд.