« Back

Наставления за отговорника

Всеки курс, е длъжен да избере свой отговорник. Добре е той да бъде комуникативен (да бъде връзка на курса с преподавателите) и да има добри компютърни умения (за да помага на останалите със сайта).

Отговорника е добре да изпълни следните задачи:

- Да поиска списък на курса от секретарката на факултета, или инспекторката в учебен отдел

- Да вземе контактите на всеки студент от курса, за да можете да имате връзка едни с други при спешни случаи

- Да разгласи на колегите за специализирания сайт, за да могат всички да се възползват от предоставената информация

- В края на семестъра да събере всички книжки с нанесени заверки, да ги подреди по факултетен номер и да ги занесе в Учебен отдел за окончателна заверка на семестъра.

Next